Με την εν λόγω επιστολή επιθυμούμε να σε ενημερώσουμε ότι από τις 8 Μαϊου 2015 ο ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) θα ξεκινήσει να δέχεται την υποβολή αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Αγαπητέ ξενοδόχε

Με την εν λόγω επιστολή επιθυμούμε να σε ενημερώσουμε ότι από τις 8 Μαϊου 2015 ο ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) θα ξεκινήσει να δέχεται την υποβολή αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).Αυτό σημαίνει ότι δίνεται σε σένα η δυνατότητα  εγκατάστασης στην στέγη του κτιρίου σου, ή σε όμορο γήπεδο, φωτοβολταϊκού συστήματος ικανό να καλύψει το σύνολο ή μέρος αναγκών της επιχείρησης σου.

Επιπλέον πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση συστήματος net-metering:

1.Ενίσχυση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης σας.

2.Θωράκιση έναντι μελλοντικών αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ.

Η εταιρεία μας ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:

1.Σύνταξη ενεργειακής μελέτης από την οποία διαφαίνεται το ακριβές όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση σας (προσκομίζοντας σε μας τους τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ του προηγούμενου έτους).

2.Σύνταξη φακέλου και ανάληψη όλων των διαδικασιών υποβολής στις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εταιρεία μας πρωτοπόρα τα τελευταία 15 χρόνια στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διαθέτει τεράστια εμπειρία η οποία εγγυάται την σωστή εγκατάσταση του Φ/Β σας συστήματος, την συντήρηση, την άμεση επέμβαση στο οποιοδήποτε πρόβλημα καθώς και την ανταγωνιστικότερη  τιμή εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε μας στην "υπό κατασκευή" νέα σελίδα μας www.elenisepe.gr ή τηλεφωνείστε μας στο τηλέφωνο:2273089450.

Με Εκτίμηση

Νίκος Ελένης