Από το 1990 η εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και της ενέργειας. Ξεκίνησε με τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, εξαερισμού, αντλητικών συγκροτημάτων, κολυμβητικών δεξαμενών, πυρασφάλειας κτλ, στον οικιακό και επαγγελματικό τομέα(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ). Το 1995 δεδομένων των νέων ενεργειακών και επενδυτικών τάσεων  ιδρύεται η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ» λαμβάνοντας μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, την δεύτερη κατά σειρά πανελλαδικά, άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού  στην νήσο ΣΑΜΟ.

Το 2006 η διοίκηση αποφασίζει να αλλάξει τη «σχεδιαστική» της αντίληψη στρέφοντας το μελετητικό της βλέμμα σε μια οικολογική-περιβαλλοντική κατεύθυνση, βασιζόμενη στις αρχές που διέπουν την επιστήμη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ). Ξεκινούν οι πρώτες εγκαταστάσεις αυτόνομων και διασυνδεδεμένων ενεργειακών συστημάτων με Φωτοβολταϊκά πλαίσια(Φ/Β) και μικρές Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) σε εξοχικές κατοικίες και ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ μονάδες σε ΣΑΜΟ-ΙΚΑΡΙΑ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΠΑΤΜΟ. Εγκαθίστανται επίσης πρότυπα αρδευτικά συστήματα  όπως αντλητικά συγκροτήματα τροφοδοτούμενα από Φ/Β και Α/Γ. Στροφή γίνεται επίσης και στον εμπορικό τομέα επιλέγοντας προς διάθεση προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και αποδεκτού περιβαλλοντικού αποτυπώματος(κλιματιστικά inverters, αντλίες θερμότητας κτλ.)

Σήμερα  η  «ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΕ» αποτελεί την εταιρεία που υπηρετεί με αξιοπιστία, γνώση και υπευθυνότητα τις αρχές των ΑΠΕ συμβάλλοντας στην τοπική αειφορία με πρωτοπόρες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με σεβασμό προς το περιβάλλον, προσφέροντας :

Ενεργειακούς ελέγχους-μελέτες-προτάσεις αντικατάστασης εξοπλισμού με στόχο τη  μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Μελέτη & εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε συνδυασμό με μικρές Α/Γ (Μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και αναβάθμιση σε «πράσινο» εταιρικό προφίλ της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ μονάδας)

Προετοιμασία για εγκατάσταση συστήματος NET METERING (Αυτοπαραγωγή από Φ/Β και Α/Γ και επιστροφή της περισσευόμενης ενέργειας στο δίκτυο-αφαίρεση/μείωση kwh από λογαριασμό ΔΕΗ)

Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού-Εξαερισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων(πετρέλαιο) σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.

Μελέτες και εξοπλισμό Πυρασφάλειας

Περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες διαχείρισης λυμάτων, μελέτες υγειονομικού ενδιαφέροντος-Βιολογικοί καθαρισμοί

After-sales service. Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο άμεσης επέμβασης, συντήρησης και ανταλλακτικών.

Δυνατότητα ένταξης των παραπάνω υπηρεσιών σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω αντίστοιχου συνεργαζόμενου γραφείου