Επικοινωνία

2273089450, Ροίκου 5, Καρλόβασι Σάμος