• Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών
  • Υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνιών και βιομηχανιών
  • Έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας
  • Εγκατάστασης ΑΠΕ
  • Ενεργειακών πιστοποιητικών
  • Ενεργειακών επιθεωρήσεων
  • Βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων
  • Προετοιμασίας φακέλου για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα