Πως εξοικονομώ στο μέγιστο ενέργεια; Ποιο πρόγραμμα επιδότησης με συμφέρει; Ποια αλλαγή πρέπει να κάνω για να μπορώ να μετατρέψω το σπίτι μου σε ενεργειακό;

To Net Metering είναι μια πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς καταναλωτές που εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιόχρηση (αυτοπαραγωγή -ιδιοκατανάλωση) και διοχέτευση της περίσσειας ενέργειας προς το Δίκτυο διανομής. Το Net Metering εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε διάφορες χώρες ενώ στην Ελλάδα η εφαρμογή τουθεσπίστηκε με σχετική Υπουργική Απόφαση στις 30/12/2014 και αφορά μόνο σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση;

  •  Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
  • Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.
  • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε (μικρός, μεσαίος ή μεγάλος καταναλωτής) στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δεν περιορίζεται στις στέγες).
  • Ισχύς φωτοβολταϊκών σταθμών έως 500KWp για το διασυνδεδεμένο δίκτυο και έως 20KWp και 50KWp για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη αντίστοιχα. Πλεονεκτήματα Net Metering
  • Απεξάρτηση από τις εκάστοτε τιμολογιακές πολιτικές αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που μεταφράζεται σε εντυπωσιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος.
  • Με το Net Metering γίνεται μερική απεξάρτηση από τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας και από τους υψηλούς λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πλήρης αυτονόμηση και απεξάρτηση θα απαιτούσε συσσωρευτές, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, θόρυβο, προσωπικό χρόνο, υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, κλπ. Στην αυτοπαραγωγή-Net Metering η περίσσεια ενέργειας που παράγεται τους καλοκαιρινούς μήνες από το φ/β διοχετεύεται στο δίκτυο (εποχική αποθήκευση), ενώ τους χειμερινούς μήνες και τα βράδια που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ο αυτοπαραγωγός - καταναλωτής απορροφά ενέργεια από το δίκτυο. Το ετήσιο ενεργειακό ισοζύγιο παραγωγής-κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι μηδενικό οπότε αυτονόητα μειώνονται αντίστοιχα και οι σχετικοί λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης φ/β συστημάτων που εντάσσονται στο καθεστώς Net Metering επιβαρύνουν ελάχιστα τον ετήσιο προϋπολογισμό ενός αυτοπαραγωγού.
  • Μείωση κόστους λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αντλιών θερμότητας, αντλιοστασίων και άλλων ηλεκτροβόρων συσκευών.
  • Η τοπική παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά αποτελεί μια οικολογική μορφή ενέργειας που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και αποσυμφορεί από φορτία τους ρυπογόνους Θερμικούς σταθμούς των Παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας.